Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử Trung tâm Y tế Thành phố Hải Phòng
Khoa Nội- Nhi- Lây
Nguyễn Viết Tuấn
Nhân viên Bác sĩ
Vũ Quang Hưng
Phó khoa Bác sĩ
Nguyễn Thị Vân Anh ĐD trưởng
Đặng Thái Sơn
Nhân viên Bác sĩ
Hoàng Thị Nhung Nhân viên Bác sĩ
Phạm Quốc Hưng
Nhân viên TC
Bùi Quang Hưng
Nhân viên TC
Vũ Khắc Hoài Nam
Nhân viên
Phạm Văn Thanh
Nhân viên
Lương Thị Thanh Nhàn Nhân viên
Phạm Văn Cảnh
Nhân viên
Trương Thị Tuyết Nhân viên ĐH
Lê Thị Mơ
Phan Lê Tuấn Anh
TC

Tin khác
Đăng nhập